บริษัท ซีเกท เทรดดิ้ง ถูกก่อตั้งโดยความตั้งใจ ที่ต้องการจะเป็นผู้นำ
ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม และพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดโลก
ด้วยจุดประสงค์ที่อยากจะส่งมอบประสบการณ์ใหม่ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพ
และตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ในทุกเชื้อชาติ

ซีเกท เทรดดิ้ง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น
และสามารถเติบโต “ผลักดันแบรนด์ท้องถิ่น” ให้สามารถก้าวสู่ในตลาดโลกได้ โดยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถัน
การคิดค้น มองหาสินค้าแปลกใหม่ การสร้างความแตกต่างในสินค้าของเรา
การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประโยชน์
รวมถึงการสร้างแบรนด์ที่สามารถครองใจลูกค้าได้

ผลิตภัณฑ์

น้ำบูดู “เฮง” ปรุงรสพาสเจอไรซ์

บูดูแท้จากสายบุรี

“น้ำบูดู” ถือเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวปักษ์ใต้ โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยน้ำบูดูแท้ที่ขึ้นชื่อ และเป็นต้นตำรับจะต้องมาจากอำเภอ “สายบุรี” จังหวัดปัตตานี 

น้ำบูดูนั้นมีลักษณะคล้ายน้ำปลา แต่น้ำข้นกว่าน้ำปลา เพราะ มีส่วนของเนื้อปลาปะปนอยู่ด้วย และจะถูกนำไปทำเป็น “บูดูน้ำข้น”
วัตถุดิบในการผลิตจะใช้ปลาทะเล เช่น
ปลาไส้ตันหรือปลากะตักผสมเกลือ
ในอัตราส่วนที่เหมาะสมและหมัก
โดยอาศัยเอนไซม์และจุลินทรีย์
จากปลาที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ

ใช้เวลาหมักที่
พอเหมาะ ประมาณ 8-12 เดือน จะทำให้ได้น้ำบูดูที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการปรุงรสโดยการเติมส่วนผสมอื่นๆ
จะทำให้น้ำบูดูมีรสชาติกลมกล่อม
หอม และอร่อยมากยิ่งขึ้น

ช่องทางการจัดจำหน่าย

เฮง บูดู ปะเสยะวอ 7 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94110

89/10 ถนนปทุมเฉลิมพระเกียรติ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

103 ซ.สรณคมณ์ 2 ถ.สรงประภา ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ 10210

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ